Over ons

Stichting Uwezo.nl heeft als doel:

Stichting Uwezo.nl initieert of faciliteert diverse projecten en/of evenementen waarmee we willen laten zien, dat een beperking niet betekent dat je beperkt bent in je mogelijkheden. We willen inspiratie bieden aan mensen met (en zonder) een lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte om te leven naar de mogelijkheden, die je als mens hebt.

Hoe bereiken we onze doelen ?

Om onze doelen te bereiken initieert of faciliteert Uwezo.nl projecten en/of evenementen, die divers van aard zijn. De projecten en daarmee onze boodschap dragen we ook uit door gebruik te maken van alle bestaande mediakanalen (internet, social media, film etc). Overigens ondersteunt het Lililane Fonds ons daarbij.

geen winstoogmerk

Uwezo.nl streeft niet naar winst dit blijkt uit het feit dat de met de activiteiten behaalde opbrengsten geheel ten goede komen aan haar projecten. Dit is statutair vastgelegd. Indien Uwezo.nl wordt opgeheven dan zal het bestuur, conform statuten, bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig saldo in overeenstemming laten zijn met het doel van de stichting. Vooralsnog neemt het bestuur zich voor dat mocht dit plaats vinden het batig saldo ten goede zal komen aan het Liliane Fonds.

KvK-nummer

Stichting Uwezo.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch. Het KvK-nummer 56154003. Zie hier de akte van oprichting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
  • Mark Hiddema, voorzitter
  • Vacature, penningmeester
  • Gerwin van Uden, secretaris en initiatiefnemer

Deel deze pagina

GerwinOver ons